Valgfag/Linjer - Randers modellen

Randers modellen er en vejledning til at optimere overbygningerne på skoler i Randers kommune. Her findes værktøjer til at komme godt igang med emnet.

Modellen er et ”skelet”, der kan bruges til opbygningen af linjer eller fokusområder i folkeskolen og ungdomsskolen. ”Skelettet” er opbygget så det indeholder de fokuspunkter, der er blevet en del af den nye folkeskolelov.

Materialer:

Randers modellen

Valgfag/linjer

Fodbold skoleår 16/17

Folderen "Fodbold skoleår 16/17" er et eksempel på hvad der kan opnås ved at bruge "Randers modellen" sammen med vejledningen "Valgfag/linjer" til at optimere en overbygning i 7 - 10.klasse.