Kontakt

Her på siden kan du finde kontaktinformationer til personalet hos Læringscenter Randers.

Casper Dahl

IT-ansvarlig, System administrator Dantek booking & Cicero LMS

Tlf. 89154757

Casper.dahl@randers.dk

Mette Hoe

Fagpilot, Dansk, og medarbejder på det pædagogisk læringscenter

Hornbæk skole

Mett1159@rksit.dk

Pernille Engamo

Fagpilot, Tysk, System administrator Cicero LMS, læsevejleder & Pædagogiske læringscenter

Søndermarkskolen

Pern1507@rksit.dk