Tilbud

Konkret kan fagpiloterne rekvireres til at deltage i planlægning, afvikling og evalueringen af undervisningen. Desuden kan fagpiloterne bruges som sparringspartner i forbindelse med fagteammøder på skolerne. De kan fx inddrages i temaer omkring målstyret undervisning, synlig læring, evaluering, faglig læsning, folkeskolens prøver, bevægelse, IT og inklusion. Husk altid at kontakte din leder, før du laver aftale med fagpiloterne.

Eksempler på kompetencer og mulige samarbejder med skolerne

Dansk

 • Dansk på alle trin    
 • Læsevejledning
 • Skolens læringscenter og danskfaget
 • Brug af it i undervisningen, herunder digitale platforme og Web 2.0
 • Bevægelse i undervisningen
 • Faglig læsning
 • Fælles Mål
 • Folkeskolens prøver
 • Målstyret undervisning med synlige mål og evaluering

Matematik

 • Matematik på alle trin
 • Folkeskolens prøver
 • Bevægelse i undervisningen
 • Praktisk matematik, fx GPS løb, spil mv.
 • IT i matematik: digitale platforme, Ipad, Geogebra, WordMat mv.
 • Fælles Mål
 • Faglig læsning
 • Målstyret undervisning med synlige mål og evaluering
 • Brug af matematiktests i undervisningen

På tværs af fag

 • Specialområdet
 • Inklusion og undervisningsdifferentiering  
 • IT med kvalificerende hjælpemidler

Kommunale netværksmøder

Udover at få besøg af fagpiloterne ude på den enkelte skole, afvikler fagpiloterne tre-fire kommunale netværksmøder på tværs af skolerne for lærere i fagene samt fagudvalgsformændene og vejlederne. De kommunale netværksmøder tager udgangspunkt i centrale temaer fra folkeskolereformen, set i både en fagfaglig og tværfaglig kontekst. Indkaldelse til de kommunale netværksmøder udsendes på Fællesnettet, så hold øje med indboxen.

Information om møderne kan findes på  Fællesnettets opslagstavle, via interessegrupper samt på fremsendte posters.