Om fagpiloter

Se her hvis du vil finde generel information om Fagpiloterne, deres baggrund og arbejdsområder.

Baggrund

Som led i folkeskolereformen er der i årene 2014 – 2020 afsat statslige midler til efteruddannelse af lærere og pædagoger.

Netværk

I Randers Kommune har skoleafdelingen valgt at prioritere en del af disse kompetenceudviklingsmidler i 2016/17 til at etablere tre fagpilotnetværk i kommunen inden for områderne dansk, matematik og IT. Netværket består af otte lærere fra kommunens folke- og specialskoler.

Samarbejde

Fagpiloterne tager udgangspunkt i praksisnær kompetenceudvikling, der relaterer sig direkte og konkret til dagligdagen på skolerne. Fagpiloterne er opdaterede i forhold til den nyeste viden og forskning og kan inspirere, vejlede og indgå i erfaringsudveksling indenfor fagene og på tværs af fagene.