Kontakt fagpiloterne

Fagpiloterne er frikøbt fra deres undervisning hver tirsdag, og som udgangspunkt er der således mulighed for at få besøg af og indgå i sparring med fagpiloterne om tirsdagen. I første omgang vil rekvirering af fagpiloterne ske efter ”først-til-mølle” princippet, og det vil således være de skoler, der selv er opsøgende i forhold til samarbejdet, som først får tildelt timer fra fagpiloterne. Rekvirering af fagpiloter kan ske ved at tage direkte kontakt til fagpiloterne eller Læringscenter Randers, men altid efter aftale med din skoleleder. Du/ I er altid velkomne til at kontakte fagpiloterne med henblik på at høre mere om mulighederne for et samarbejde.

Kontakt Fagpiloterne her